Očitovanje CERP-a povodom medijskih natpisa u vezi prodaje dionica HT-a

Očitovanje CERP-a povodom medijskih natpisa u vezi prodaje dionica HT-a

S obzirom na činjenicu, da unatoč planiranoj, najavljenoj javno objavljenoj i transparentnoj prodaji dionica HT-a, u vlasništvu Republike Hrvatske (0.61 % temeljnog kapitala HT-a) pojedini mediji nisu u potpunosti izvijestili javnost o navedenom događaju, Centar za restrukturiranje i prodaju, uz već ranije objavljeno Izvješće o provedenoj javnoj dražbi i priopćenje o prodaji dionica HT-a, objavljuje i očitovanje na temu prodaje dionica HT-a kao i kompletan odgovor na medijski upit o prodaji dionica HT-a od srijede 9. prosinca 2015. godine kako slijedi: 

Naslov Re: UPIT CERP-u (Centar za restrukturiranje i prodaju)
Od Press DUUDI [Add contact]
Za .................... [Add contact]
Datum Sri 16:36

Poštovana gospođo ........,
niže u nastavku maila su odgovori na Vaš postavljen upit prema CERP-u od 9. prosinca 2015. godine, no željeli bih Vam skrenuti pažnju s obzirom na to da ste  7. prosinca, već pisali na temu prodaje dionica HT-a za .................hr te u članku kojeg ste objavili na navedenom portalu prije dva dana, niste uvrstili očitovanje Centra za restrukturiranje i prodaju, isto Vam dostavljamo na znanje u cilju potpunog izvještavanja na temu prodaje dionica HT-a u vlasništvu RH.

Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 76/13),  država je definirala izlazak iz vlasništva trgovačkih društava koja nisu od strateškog odnosno posebnog interesa, a u koja trgovačka društva između ostalih spada i Hrvatski Telekom d.d. (dakle udio postotka u temeljnom kapitalu s kojim država ne može utjecati na bitnije odluke u trgovačkom društvu).
Također ukazujemo da je Vlada RH dana 20. studenog 2014. godine usvojila Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu koji je objavljen u Narodnim novinama 142/2014, te je u navedenom Planu kao provedbena mjera za dionice HT-a predviđena prodaja u 2015. godini.

Sukladno Strategiji i Planu Upravno vijeće CERP-a na sjednici održanoj 18. rujna 2015. godini donijelo je Odluku o prodaji 1.090.020 dionica HT-a.  Posebno ističemo da su svi navedeni dokumenti javno dostupni te da su Strategija, Plan i Odluka javno objavljene na stranicama CERP-a, a Strategija i Plan i u Narodnim novinama.

Dakle, sukladno gore navedenom, namjera prodaje dionica je planirana i detaljno razrađena u skladu sa stanjem na tržištu kao i potrebama i obvezama koje je CERP dužan izvršiti.
Nadalje ukazujemo, da je 500.000 dionica (što čini 0,61% temeljnog kapitala) trgovačkog društva HT u vlasništvu Republike Hrvatske prodano putem javne dražbe na Zagrebačkoj burzi sukladno čl. 1. st. 3. Uredbe o izmjeni i dopunama uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (Narodne novine, broj : 66/2014). ( trenutna na burzi prije davanja naloga).

Dionice HT-a  kotiraju na tržištu kapitala i prodaju se putem Službenog tržišta Zagrebačke burze i iste spadaju u kategoriju likvidnih dionica.  Nadalje, dionice su prodavane putem javne dražbe koja je provedena putem trgovinskog sustava Zagrebačke burze, sukladno propisanim pravilima Zagrebačke burze. S obzirom na to da je riječ o prodaji većeg portfelja predložena je prodaja u više manjih paketa kako bi  kupnja bila omogućena i većem broju potencijalnih kupaca, a ne samo velikim ulagačima.
Dakle provedeni model prodaje na Zagrebačkoj burzi vrlo je transparentan i javan te odluka o prodaji niti u kom slučaju nije donesena "ad hoc" već je Odlukom Vlade RH o usvajanu Plana planirana u 2014. godini sa ciljem realizacije u 2015. sukladno dospijeću obveza koje je CERP dužan podmiriti.
Također ukazujemo da je na Zagrebačkoj burzi javno dostupan povijesni pregled trgovine svih dionica koji kotiraju na tržištu kapitala. U tom kontekstu skrećemo pažnju na činjenicu da je unatrag 52 tjedna protrgovano ukupno 41,97 milijuna dionica Hrvatskog Telekoma što ukazuje da prodaja 500 tisuća dionica u vlasništvu RH nikako ne može utjecati na stanje na tržištu, a niti na percepciju kupaca.

Vaša pitanja od 9. prosinca 2015., s odgovorima CERP-a od 9. prosinca 2015. u nastavku:
 Tko je sve kupio dionice HT-a oglašene javnom dražbom 7.12. ove godine?
Informacija je javno dostupna na Zagrebačkoj burzi kao i na internetskim stranicama CERP-a u sklopu Izvješća s javne dražbe.  LINK na izvještaj gdje se nalazi informacija: https://www.cerp.hr/default.aspx?id=3397
Zašto se nije omogućilo i običnim građanima da kupe dionice? 
Vlasništvo nad ponuđenim dionicama temeljem poziva mogle su steći domaće i strane, pravne i  fizičke osobe - dakle bilo je omogućeno. LINK na javni poziv: https://www.cerp.hr/default.aspx?id=3393
S tim u svezi skrećemo pažnju da ukoliko se napravi uvid u javno dostupan povijesni pregled trgovine na Zagrebačkoj burzi dionice HT-a unatrag 52 tjedna može se uočiti podatak da je protrgovano ukupno 41,97 milijuna dionica Hrvatskog Telekoma što ukazuje na činjenicu da je navedena dionica itekako likvidna te da je svakom kupcu omogućena kupnja putem burze u bilo kojem trenutku trgovanja.
Gdje će se uložiti novac od prodaje dionica, za koje je postignuta i viša cijena od planirane? 
S  obzirom na to da je sukladno Zakonu o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, CERP slijednik svih financijskih obaveza pravnog prednika Agencije za upravljanje državnom imovinom ( AUDIO-a), te da iste dospijevaju na naplatu, namjera je iste podmiriti.
Jeste li prije prodaje dionica upoznali kupce s činjenicom da Društvo "Potrošač", temeljem presude Vrhovnog suda potražuje više od 10 milijuna eura od HT-a, te bi dionicama mogla pasti vrijednost? 
Dionice Hrvatskog telekoma kotiraju na redovnom tržištu Zagrebačke burze, na kojem su izdavatelji dionica dužni redovito izlagati svoja financijska izvješća te da su i na stranicama FINE objavljena revizorska izvješća društva. U javno objavljenim revizorskim izvješćima  postoje zabilješke u svezi sporova i rizika vezano iz iste. Realna je pretpostavka da svi kupci koji  kupuju na burzi, prethodno ispitaju rizičnost kupnje bilo koje dionice te da svjesno odlučuju o investiciji,  s time da je zabilješka u svezi sporova i rizika javno dostupan podatak.
Srdačan pozdrav,
Centar za restrukturiranje i prodaju ( CERP )

 
Dana 2015-12-09 13:47, ................ je napisao(la):
Poštovani, 
U vezi prodaje dionica HT-a molimo Vas da nam odgovorite na slijedeće upite: 
Tko je sve kupio dionice HT-a oglašene javnom dražbom 7.12. ove godine?
Zašto se nije omogućilo i običnim građanima da kupe dionice? 
Gdje će se uložiti novac od prodaje dionica, za koje je postignuta i viša cijena od planirane? 
Jeste li prije prodaje dionica upoznali kupce s činjenicom da Društvo "Potrošač", temeljem presude Vrhovnog suda potražuje više od 10 milijuna eura od HT-a, te bi dionicama mogla pasti vrijednost? 
Molimo Vas da nam zbog plasmana teksta odgovorite u što je moguće kraćem roku. 
S poštovanjem,