Redovna sjednica UV CERP-a održana 17. ožujka 2021. godine

 1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 1 (jednog) poslovnog udjela društva LIPOVICA d.o.o., Popovača, javnim prikupljanjem ponuda
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 2 (dva) poslovna udjela društva ORLJAVA d.o.o., Požega, javnim prikupljanjem ponuda
 3.  Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 13.324 dionica društva KONOPLJA d.d., Klokočevec Samoborski, javnim nadmetanjem
 4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o prodaji 8.270 dionica društva AGROLAGUNA d.d., Poreč, javnim nadmetanjem
 5. Odluka o prihvatu obvezujuće ponude ponuditelja FLAMTRON d.o.o., Kutina, za kupnju 2 (dva) poslovna udjela društva DE-FOS d.o.o., Kutina
 6. Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb
 7. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva VJESNIK d.d., Zagreb
 8.  Odluka o prijedlogu za imenovanje člana Uprave društva VJESNIK d.d., Zagreb
 9.  Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora društva BRODARSKI INSTITUT d.o.o., Zagreb
 10.  Odluka o sklapanju Sporazuma o obročnoj otplati dugovanja između Grada Senja i Centra za restrukturiranje i prodaju, temeljem pravomoćne i ovršne Presude Trgovačkog suda u Karlovcu, posl.br. P-127/07-21 od 13. lipnja 2007. godine
 11.  Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se prenositi prijašnjim vlasnicima oduzete imovine
 12.  Odluka o davanju suglasnosti na uvrštenje dionica iz portfelja Republike Hrvatske na Listu dionica koje će se bez naplate ustupati hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata i članovima uže i šire obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 13. Odluka o dospjelim obvezama društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb, i zamolbi društva za produljenje roka povrata dospjelog duga
 14. Odluka o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvještaja Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu, uplati viška prihoda nas rashodima u Državni proračun te raspodjeli rezultata
 15. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja od društava brisanih iz sudskog registra