Priopćenje - O Odluci o izboru ovlaštenog investicijskog društva za poslove prodaje i kupnje dionica na Tržištu kapitala Republike Hrvatske

Ravnatelj Centra za restrukturiranje i prodaju donio je 14. rujna 2017. godine Odluku o izboru ovlaštenog investicijskog društva za poslove prodaje i kupnje dionica na Tržištu kapitala Republike Hrvatske, Klasa: 024-04/17-04/23, Urbroj: 360-01/07-2017-2 kako slijedi:
  • za izbor ovlaštenog investicijskog društva za poslove prodaje i kupnje dionica na Tržištu kapitala RH za transakcije/trgovanja sklopljena unutar knjige naloga odabire se Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb.
  • za izbor ovlaštenog investicijskog društva za poslove prodaje i kupnje dionica na Tržištu kapitala RH za transakcije/trgovanja sklopljena izvan knjige naloga kroz BLOK transakciju odabire se Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb