IZVJEŠĆE o provedenom postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva JADROPLOV d.d. Split

Sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 94/13 (dalje u tekstu: Zakon) i Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela - NN 129/13 i 66/2014 (dalje u tekstu: Uredba) započeo je postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 1.146.181 dionice društva JADROPLOV d.d., Split (dalje u tekstu: Društvo) ukupne nominalne vrijednosti 412.625.160,00 kn, što čini 70,03% temeljnog kapitala Društva. Navedene dionice u vlasništvu su Republike Hrvatske, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
 
Postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju dionica Društva započeo je objavom poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica (prvi krug javnog prikupljanja ponuda) koji je objavljen dana 17. studenog 2014. godine temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) od 05. studenog 2014. godine. Javni poziv objavljen je u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama CERP-a.
 
Rok za podnošenje pisama namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva bio je do 17. prosinca 2014. godine do 15:00 sati.
 
Tijekom trajanja javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva (prvi krug) u roku je zaprimljeno 7 (sedam) pisma namjere.
 
Potencijalnim investitorima koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu poslani su dana 02. veljače 2015. godine pozivi za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva. U pozivu upućenom potencijalnim investitorima definirana je početna cijena od 139.272.453,31 kuna, te obvezni uvjeti dostave obvezujuće ponude, sukladno Odluci Upravnog vijeća od 23. siječnja 2015. godine.
 
Rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio je do 19. ožujka 2015. godine, do 14,00 sati.
 
Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva otkupljena je 1 (jedna) ponudbena dokumentacija.
 
Dana 19. ožujka 2015. godine, s početkom u 14,01 sati Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda utvrdilo je da nije pristigla niti jedna obvezujuća ponuda za kupnju dionica Društva, te je sastavilo Zapisnik o javnom otvaranju ponuda u postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda Društva.