Priopćenje - izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela društva AGRODUHAN d.o.o., Slatina

Sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 94/13 i 18/16, te Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela - NN 129/13 i 66/14, započeo je postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 8 poslovnih udjela nejednakih nominalnih iznosa društva AGRODUHAN d.o.o., Slatina (dalje u tekstu: Društvo) ukupne nominalne vrijednosti 19.438.900,00 kuna, što čini 76,42% temeljnog kapitala Društva, u vlasništvu Republike Hrvatske, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela (prvi krug javnog prikupljanja ponuda) objavljen je dana 23. veljače 2017. godine temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP), Klasa: 024-04/17-03/2 Urbroj: 360-01/08-2017-19 od 16. veljače 2017. godine, u dnevnim novinama i na web stranicama CERP-a i Hrvatske gospodarske komore.

Rok za podnošenje pisama namjere za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela Društva bio je do 27. ožujka 2017. godine  do 15:00 sati.

Potencijalnim investitorima koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu poslani su dana 09. svibnja 2017. godine pozivi za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju poslovnih udjela Društva.

U pozivu upućenom potencijalnim investitorima definirana je početna cijena poslovnih udjela, sukladno Odluci Upravnog vijeća CERP-a od 02. svibnja 2017. godine, Klasa: 024-04/17-03/5, Urbroj: 360-01/06-2017-5.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio je zaključno do 08. lipnja 2017. godine do 14:00 sati. Budući je CERP zaprimio zahtjev ponuditelja za produženje roka za podnošenje obvezujućih ponuda, isti je i produljen do 26. lipnja 2017. godine do 14:00 sati.

Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela Društva otkupljene su 2 (dvije) ponudbene dokumentacije.

Dana 26. lipnja 2017. godine, s početkom u 14:01 sati Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda, utvrdilo je da nije pristigla niti jedna obvezujuća ponuda.