Izvješće o provedenom postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica trgovačkog društva HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik

Sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 94/13 i Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela - NN 129/13 i 66/2014 i temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra od 01. listopada 2015. godine Klasa: 024-04/15-04/18, Urbroj: 360-01/08-2015-2, dana 07. listopada 2015. godine započeo je postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 352.011 dionica društva HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik (dalje u tekstu: Društvo) ukupne nominalne vrijednosti 70.402.200,00 kuna, što čini 68,26% temeljnog kapitala Društva. objavom Javnog poziva za iskazivanje interesa u dnevnim novinama Jutarnji list i na web stranicama Centra i Hrvatske gospodarske komore. Navedene dionice u vlasništvu su Republike Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

Rok za podnošenje pisama namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva bio je do 09. studenog 2015. godine do 15,00 sati.

Tijekom trajanja javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva (prvi krug) u roku je zaprimljeno petnaest (15) pisama namjere.

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) od 12. svibnja 2016. godine, Klasa: 024-04/16-03/1 Urbroj: 360-01/08-2016-6 utvrđena je početna cijena u iznosu od 109.060.048,02 kuna, te su istog dana potencijalnim investitorima koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu, poslani pozivi za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva.

Rok za podnošenje obvezujuće ponude bio je do 11. srpnja 2016. godine do 14,00 sati, koji je na zahtjev više potencijalnih investitora produžen za dodatnih 60 dana, te je prvobitni rok za podnošenje obvezujućih ponuda bio produžen do 9. rujna 2016. godine do 12:00 sati.

Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva otkupljeno je 7 (sedam) ponudbenih dokumentacija.

Dana 09. rujna 2016. godine, s početkom u 12,01 sati Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda utvrdilo je da nije pristigla niti jedna obvezujuća ponuda za kupnju dionica Društva, te je sastavilo Zapisnik o javnom otvaranju ponuda u postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda Društva.