Produžetak roka za dostavu obvezujućih ponuda za kupnju dionica HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik do 09.09.2016. godine

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) je sukladno točki VI. Odluke Upravnog vijeća CERP-a od 12. svibnja 2016 godine Klasa: 024-04/16-03/1, Urbroj: 360-01/08-2016-6 i Ponudbenoj dokumentaciji, te temeljem zahtjeva više ponuditelja, odobrio produženje prvobitnog roka (11. srpnja 2016. godine do 14:00 sati) za podnošenje obvezujućih ponuda u postupku javnog prikupljanja obvezujućih ponuda koji je u tijeku za dodatnih 60 dana.

Slijedom navedenog, danom predaje obvezujuće ponude smatra se dan zaprimanja ponude u Centru za restrukturiranje i prodaju, a ista mora biti dostavljena zaključno do 09. rujna 2016. godine do 12:00 sati.

Skrećemo pažnju da ponude podnesene izvan navedenog roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.