UV CERP-a izvan sjednice – 25. studenoga 2019. godine