UV CERP-a - izvan sjednice - 8. studenoga 2019. godine