9. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju


U Ministarstvu državne imovine, u utorak, 24. rujna 2019. godine održana je 9. redovna sjednica Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (UV CERP) .
Upravno vijeće CERP-a  prihvatilo je predložene odluke jednoglasno:
-  Odluku o prodaji 148.409 dionica društva PANEX d.d. Čakovec, što čini 96,92% temeljnog kapitala Društva, javnim nadmetanjem. Početna cijena po dionici iznosi 25,60 kuna, odnosno ukupno 3.800.00,00 kn za dionice koje su predmet prodaje.
-  Odluku o prodaji dionica 4 društava na uređenom tržištu kapitala, unutar knjige ponuda
-  Odluku o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva DUBROVAČKA TRGOVINA d.d., Dubrovnik
- Odluku o pokretanju postupka prisilne naplate potraživanja od dužnika MEISO d.d., Goričan temeljem odobrenih zajmova
-  Odluku o davanju suglasnosti na Listu dionica koje će se prenositi prijašnjim vlasnicima oduzete imovine
- Izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 4.530 poslovnih udjela društva GORICA d.o.o., Velika Gorica
- Informaciju o Financijskom planu i Odluka o donošenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
Sve donesene odluke bit će objavljene na mrežnim stranicama CERP-a.