Redovna sjednica UV CERP-a održana 4. ožujka 2019. godine


1. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019.godinu  2. Odluka o prodaji 48.891 dionica društva MEISO d.d., Goričan, ukupnog nominalnog iznosa dionica 14.667.300,00 kuna, što čini 78,86% temeljnog kapitala Društva, javnim prikupljanjem ponuda
 
3. Odluka o prodaji 13.324 dionica društva KONOPLJA d.d., Zagreb, ukupnog nominalnog iznosa 5.196.360,00 kuna, što čini 53,13% temeljnog kapitala Društva, javnim nadmetanjem

4. Odluka o prodaji 1.668 dionica društva IMPERIAL d.d., Rab, ukupnog nominalnog iznosa 667.200,00 kuna, što čini 0,26% temeljnog kapitala društva, na uređenom tržištu kapitala, unutar knjige ponuda
 
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku javnog nadmetanja za kupnju 1.130 dionica društva LUKA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, imatelja Republike Hrvatske
 
6. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva VELETRŽNICA RIBE POREČ d.o.o., Poreč
 
7. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., Zagreb
 
8. Odluka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora društva PANEX d.d., Čakovec
 
9. Odluka o prihvaćanju Informacije o dospjelim obvezama društva ULJANIK TESU d.d. Pula i zamolbi društva za odgodu plaćanja obveza
 
10. Odluka o prihvaćanju Informacije o dospjelim obvezama društva AGRODUHAN d.o.o. Slatina i zamolbi društva za odgodu plaćanja obveza
 
11. Odluka o prihvaćanju Godišnjih financijskih izvještaja Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu te uplati viška prihoda nad rashodima u Državni proračun Republike Hrvatske 12. Odluka o sklapanju Aneksa IV. Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela MALI MAJ d.o.o., POREČ broj 1359983/9000
 
13. Odluka o davanju suglasnosti na Listu dionica koje će se ustupati prijašnjim vlasnicima oduzete imovine