Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkih društava 04.11.2017.

Početna » Oglasi u tijeku » Javni pozivi- dionice i poslovni udjeli » Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkih društava 04.11.2017.
 
Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkih društava 04.11.2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb
 
Na temelju Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13 i 18/16), Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13 i 66/14) i Odluka Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) od 02. studenog 2017. godine, Klasa: 024-04/17-03/9, Urbroj: 360-00/02-2017-6, Klasa: 024-04/17-03/9, Urbroj: 360-00/02-2017-7 i Klasa: 024-04/17-03/9, Urbroj: 360-00/02-2017-8, pokreće se postupak prodaje kako slijedi:
 
Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda
 

Red. br. DRUŠTVO Broj dionica Ukupna nominalna vrijednost  dionica u HRK % u temeljnom kapitalu
1 HOTELI MAESTRAL d.d. Dubrovnik 355.520 71.104.000 68,94
2 HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska 621.086 124.217.200 55,48
3. JADRAN d.d. Crikvenica 34.754.768 347.547.680 70,74
 
CERP poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes za kupnju dionica dostavom pisma namjere za navedena trgovačka društva. Pisma namjere dostavljaju se za svako društvo pojedinačno.
 
Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa: 13. studenoga 2017. godine do 12,00 sati.
 
Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u CERP-u. Pisma predana izvan  navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.
 
Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, broj faxa, e-mail adresu). Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.
 
Nakon što CERP prikupi pisma namjere za kupnju dionica gore navedenih društava te se donese Odluka o početnoj cijeni, uvjetima i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica predmetnog društva.
 
Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA DRUŠTVA ­­______" potrebno je dostaviti na adresu:
 
Centar za restrukturiranje i prodaju
Ivana Lučića 6
10 000 Zagreb
Hrvatska